POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona prywatności

Przywiązujemy olbrzymią wagę do zaufania, jakim obdarzają nas użytkownicy systemu płatności mobilnych SkyCash. Respektujemy w najwyższym stopniu prawo do ochrony prywatności w Sieci. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych są następujące:

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. nie będą one w żadnym wypadku ani w żadnej formie ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. W myśl wskazanej powyżej ustawy:

 • Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 • Zbieramy tylko te danych osobowe, które dostarczą nam użytkownicy strony.

 • Nie wykorzystujemy danych w celach innych niż te, na które wyrażona została zgoda.

 • Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom trzecim, nad którymi SkyCash nie posiada całkowitej kontroli.

 • Zapewniamy całkowity brak dostępu do danych osobowych osobom trzecim.

 • Gwarantujemy możliwość wglądu i edycji zgromadzonych przez nas danych osobowych.

 • Natychmiast przestajemy przetwarzać dane osobowe w przypadku wyrażenia takiego żądania przez osoby znajdujące się w bazie.

Cel gromadzenia danych osobowych

Dostarczane nam dane osobowe gromadzimy w celu:

 • poprawy jakości świadczonych przez nas usług i dostosowywania ich do potrzeb użytkowników

 • informowania o nowych usługach SkyCash

 • przeprowadzania badań marketingowych

 • bieżących kontaktów z innowatorami i pomysłodawcami, partnerami biznesowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z SkyCash.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika niniejszej strony.

SkyCash zastrzega sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji, jednak pod bezwzględnym warunkiem braku możliwości bezpośredniej identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

Gromadzenie informacji

SkyCash zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

 • Adresy mailowe pochodzące z korespondencji - przechowujemy dane
  z korespondencji dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż określone w niniejszej polityce Prywatności. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

 • Formularze rejestracyjne  - zapisane w formularzu kontaktowym dane. Zapisywanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo odmówić zgody na wykorzystywanie przez nas swoich danych osobowych do celów marketingowych i statutowych bez żadnych konsekwencji. Ma również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych.

 • Numery IP - z ang. Internet Protocol. Podobnie, jak inne serwisy www, analizujemy dane dostępowe z informacjami o numerze IP Użytkowników. Uzyskane informacje wykorzystujemy do administrowania serwisem i tworzenia statystyk związanych
  z odwiedzalnością strony.

Cookies

Czym są pliki cookies i do czego ich używamy?
Cookies to niewielkie pliki z informacjami zapisywane na dysku twardym komputera, dzięki którym uzyskujemy podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzany jest nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej interesują Użytkowników, itp. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności serwisu SkyCash oraz dostosowywania go do potrzeb Użytkowników. Generowane przez nas statystyki nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.


Jakich plików cookies używamy?
Stosujemy pliki cookies „stałe”, czyli tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugim rodzajem stosowanych przez nas plików cookies są pliki „stałe”, które pozostają na urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręczne go usunięcia przez użytkwnika.Pliki „cookies”, które są wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w przede wszystkim użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


Pliki cookies a dane osobowe
Dane osobowe, które są gromadzone za pomocą plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Tego typu dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.


Jak usunąć pliki cookies?
Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu, korzystając z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej lub ustawiając wyświetlanie informacji o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usunięcie lub ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na zakres możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

Podmioty zewnętrzne

Nie zbieramy danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane
z realizacją umów z tymi podmiotami lub są nam przekazywane za zgodą zainteresowanych, np. w trakcie procesu wprowadzania danych przy zgłaszaniu innowacji.

Jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje dotyczące naszej polityki Ochrony prywatności, przyjmujemy pod adresem bok@skycash.com